NPOESS, fork. for eng. National Polar Orbiting Environmental Satellite System, amerikansk system av meteorologiske satellitter for sivil og militær bruk. En kontrakt på 4,5 milliarder dollar ble i august 2002 gitt til TRW Space and Electronics for konstruksjon, bygging og oppskytning av to satellitter ut 2011. Første oppskytning skulle etter opprinnelige planer skje i 2009, men tekniske problemer kan gi utsettelse til 2012.