USAs første serie av operative meteorologiske satellitter. Konstruksjonen var basert på TIROS-teknologien, og systemet gikk derfor under betegnelsen TOS (av TIROS Operational Satellite). I alt ni satellitter ble skutt opp fra 3. februar 1966 til 26. februar 1969. ESSA-systemet ble administrert av det amerikanske handelsdepartement; oppskytningene ble foretatt av NASA.