Vulkansk aske, et finkornet pyroklastisk materiale med mindre kornstørrelse enn 2 mm, som slynges ut ved vulkanutbrudd. Det består av glassfragmenter og krystaller samt bergartsfragmenter fra erupsjonskanalens vegger. Se også tefra og vulkan.