Muspilli, gammelhøytysk dikt fra 800-tallet om verdens brann og undergang; oppstod i det bayerske språkområdet, bevart som fragment (begynnelse og slutt mangler) skrevet på blanke sider og i margen av en latinsk kodeks som erkebiskop Adelram (død 836) gav den senere konge, Ludvig den tyske. Finnes nå i klosteret St. Emmeran i Regensburg. Diktet har stavrim, men også eksempler på enderim. Muspilli bygger på kristen grunn, men oppviser hedenske trekk. Ordet Muspillis opprinnelse er omstridt, jf. Muspellsheim.