Tysklands litteratur i eldre middelalder

Tyskspråklig litteratur har en lang og rik tradisjon og går tilbake til middelalderen. Et av særtegnene er en gjennomgående litterær refleksjon over det nasjonale spørsmålet, med bakgrunn i den politiske utviklingen fra småstater fram til dannelsen av en nasjonalstat. Litteraturen i det 20. århundret er preget av politiske brytninger og utviklingen av en omfattende eksillitteratur. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Tysklands litteratur i eldre middelalder

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 8 artikler: