Musa, hersker over det vest-afrikanske Mali-riket under dets glansperiode 1312–37. Styrket rikets handelsforbindelser og utdanningsvesen, og gjennomførte en storstilt pilegrimsferd til Mekka i 1324/25. Etter beretningene brakte han med seg hundrevis av slaver, kameler og gullbarrer, dette førte bl.a. til en omfattende inflasjon i Kairo. Musa er antagelig den mest kjente vest-afrikaner fra middelalderen.