Mund, dansk-norsk adelsslekt, muligens fra Mecklenburg, hvor en Nicolaus Mund nevnes 1458. Den danske slekten kan føres tilbake til en person med navn Henrik, som hadde sønnen Peder Mund, nevnt 1489 og 1511 blant adelen i Ribe stift. Han var gift med Bodil Pedersdatter Skeel, som ble myrdet 1532 av Kirsten Pouls. Sønnen Søren Mund skjøt senere Kirstens bror Niels Vinter. Sørens sønn Niels Mund (død etter 1622) nevnes 1596 blant den norske adel. Han ble gift med Inger Prosdatter Hørby, datter av lagmann i Skien, Pros Lauritssøn Hørby og Kirsten Iversdatter Jernskjegg (fra Fritsø). Med henne kom Niels Mund i besittelse av herregården Bjerkevoll i Eidanger. Sønnene Søren og Pros Mund (død 1644) ble begge sjøoffiserer. Den sistnevnte var admiral; som sjef for en eskadre på 17 skip ble han 13. oktober 1644 ved Femern angrepet av en overlegen svensk-hollandsk flåte (42 skip) under Carl Gustav Wrangel. Størsteparten av Pros Munds skip gikk tapt, og han selv mistet livet. Slekten er utdødd på mannssiden.