Mayolteatret, teaterforetagende i Oslo, åpnet januar 1921 i Studentersamfundets gamle lokaler i Universitetsgaten med Rulle Rasmussen som kunstnerisk leder. På spilleplanen stod operetter og revy, men også litterære oppgaver og balletter med Lillebil Ibsen som drivende kraft. Her gjestet Alexander Moissi i et skuespill av Leo Tolstoj. Samme høst måtte Mayol gi opp, og lokalene ble overtatt av Sigurd Magnussøns Intimteatret.