Norsk film- og teaterhistorie

Etter årtusenskiftet produserer den norske filmbransjen mellom 20 og 30 filmer for kinovisning per år, et høyere antall enn noen gang før, og svært høyt i forhold til folketallet sammenlignet med mange andre land. Publikumsoppslutningen har økt i takt med økningen i antallet filmer. Det har også vært en markant økning av markedsandelen opp mot internasjonale filmer, og norske filmer står nå for rundt 20 prosent av alle kinobesøk.. Hele artikkelen

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 2 kategorier:

  1. Institusjoner i norsk film- og teaterhistorie
  2. Skuespillere i norsk film- og teaterhistorie