Institusjoner i norsk film- og teaterhistorie

Fagansvarlig

Elisabeth Leinslie

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 23 artikler: