Samojediske språk, språkgruppe som sammen med de finsk-ugriske språkene utgjør den uralske språkfamilien. Samojediske språk snakkes i små språksamfunn i det nordlige Russland mellom Barentshavet i vest og Tajmyr-halvøya i øst. Nenetsisk (nentsisk) er det største samojediske språket, og tales av nærmere 35 000 mennesker. Se uralske språk.