Situasjonen for landets medier har endret seg mye etter at flerpartisystem ble innført i 1990-årene. Nå har Tanzania åtte dagsaviser, størst er Uhuru (ca. 100 000), som er partiorganet til CCM, det tidligere statsbærende partiet i landet. Både swahili og engelsk brukes i pressen. Fastlandet og Zanzibar har forskjellig mediepolitikk, på øyene er det verken private aviser eller kringkastere, selv om man kan motta sendinger og lese aviser fra fastlandet. - Det er ni kringkastingsselskaper som driver radiovirksomhet, hvorav Radio Tanzania og Parapanda Radio Tanzania (PRT) eies av staten og sender på swahili innenlands. Utenlandssendinger på engelsk. Mange av radiostasjonene videresender nyhetsmeldinger fra store utenlandske selskaper som BBC, Voice of America og Deutsche Welle. Den katolske kirken driver egen radio. Fjernsynsvirksomhet har først fått noe større omfang fra midten av 1990-årene. Den første riksdekkende private TV-stasjonen startet sendinger i 1994, nå er det i alt fem stykker, men allerede fra 1973 hadde den statlige Television Zanzibar drevet fargefjernsynssendinger på Zanzibar. I 2001 ble det også startet en statlig TV-stasjon på fastlandet (Televisheni ya Taifa, TVT), men denne er ennå ikke riksdekkende.