Tanzanias historie

Området som utgjør dagens Tanzania var et av de første befolkede områdene i menneskehetens historie. Mens internasjonal handelsvirksomhet førte med seg relativ tidlig etablering av bysamfunn og utvikling av swahili-kulturen i kystområdene, var det først med handelskaravanene på 1700- og 1800-tallet at det tanzanianske innlandet ble åpnet ordentlig opp for omverdenen. Hele artikkelen