Tanzanias samtidshistorie

Området som utgjør dagens Tanzania var et av de tidligst befolkede i menneskehetens historie, og langs kysten har det lenge vært en aktiv handelsvirksomhet, blant annet med arabere. Området ble senere utsatt for rivalisering mellom arabere, portugisere, tyskere og briter, og ble etter første verdenskrig et britisk mandatområde. Landet, som da het Tanganyika, ble selvstendig i 1961, og Julius Nyerere ble president. Hele artikkelen