Mahmut 2, sultan fra 1808. Han forsøkte å gjennomføre reformer etter europeisk mønster; på det militære området resulterte dette i oppstand blant janitsjarene, og han eliminerte janitsjarkorpset i 1826. Han opphevet også alle indre tollgrenser i riket og innførte toll på europeiske varer, moderniserte rettsvesenet og støttet undervisningsvesenet og kultur (medisinsk høyskole i Istanbul 1826, den første tyrkiske avisa 1832). Han avskaffet også turban og innførte fez som hodeplagg for menn. Til tross for betydelige utenrikspolitiske nederlag (Hellas uavhengig 1830, kriger med Russland 1806–12 og 1828–29, tapet av Algerie og Serbia), innledet han en viktig reformperiode i tyrkisk historie. 1836 sto han for byggingen av en bro over Det gylne horn til Galata.