Mafikeng, by i Sør-Afrika, nær grensen mot Botswana, 250 km vest for Johannesburg, sammenvokst med Mmabatho. Mafikeng var hovedstad for det britiske protektoratet Bechuanaland til 1965, men var administrativt en del av Kapp-provinsen frem til 1980. Jernbaneknutepunkt og -verksteder. Under boerkrigen var en britisk avdeling under R. S. Baden-Powell innesluttet i Mafikeng okt. 1899–mai 1900.