Bechuanaland, det britiske protektorat som ble selvstendig 1968 under navnet Botswana. Også navn på distriktet Britisk Bechuanaland sør for elven Molopo, som 1895 kom inn under Kapp-provinsen og nå utgjør en del av Sør-Afrika.