Louis de Brouckère, belgisk sosialistisk politiker, professor ved universitetet i Brussel og fra før den første verdenskrig en av de ledende i det belgiske arbeiderparti. Delegert til Folkeforbundet, fra 1923 medlem av eksekutivkomiteen i Den sosialistiske arbeiderinternasjonale, 1934–39 Internasjonalens president. Kritiker av non-intervensjonspolitikken og forkjemper for støtte til den republikanske regjering under den spanske borgerkrig. Brouckère var medlem av det kongelige privatkabinett fra 1944 til sin død. Han var en bitter motstander av kong Leopold 3.