Libertas, næringspolitisk opplysningsorganisasjon, stiftet 1947 i Oslo, med formål «å arbeide for åndsfrihet, næringsfrihet og politisk frihet som grunnlag for en fullverdig livsstandard for alle». Medstifter og første generalsekretær (1947–76) var juristen Trygve de Lange. Organisasjonen kjempet mot Arbeiderpartiets reguleringspolitikk, og øvde betydelig innflytelse på den konservative fløy i 1950- og 1960-årene. Libertas kjøpte herregården Elingård i Fredrikstad til kursvirksomhet 1948, og utgav billedbladet Nå (1952–95). Libertas ble 1988 omdannet til Liberalt Forskningsinstitutt (Lifo).