Faktaboks

Laura Bache

Laura Frederikke Bache

Født
28. september 1891, Tjøme
Død
1967

Laura Bache var en norsk zoolog, cand.real. og lektor.

Hun tok examen artium ved Frogner skole i Kristiania i 1911, og studerte deretter, som hun hevdet «bestemt av det faderlige forsyn», til lærereksamen. Derpå tok hun fatt på realfagstudieneUniversitetet i Oslo, som var hennes egentlige interesse.

Bifagseksamener var avsluttet i 1918, og matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen i 1920. Laura Bache tilbrakte tre somrer ved universitetets biologiske stasjon i Drøbak, hvor hennes hovedoppgave dreiet seg om en faunistisk undersøkelse sjøpinnsvin.

Baches veileder var Kristine Bonnevie. Hun var Norges første kvinnelige professor, utnevnt i 1912. Bonnevies målbevisste karriere var en inspirasjon for andre kvinner. Kvinnelige studenter så å si flokket seg om henne. I en relativt tidlig periode etter hennes utnevnelse fullførte i alt seks kvinner hovedfag i zoologi.

Dette står i kontrast til de vanskelighetene kvinnene den gang møtte. De første kvinnene i akademia var mer eller mindre uønsket. Bruddet i forhold til allmenne kjønnsnormer var stort. Husmoridealet og andre kulturelle mønstre oppmuntret ikke til å velge en akademisk løpebane.

Etter eksamen hadde Laura Bache flere vikariater før hun i 1931 ble ansatt som lektor ved Ullern i Oslo, og senere ved Vestheim høyere allmennskole. Hun fortsatte i den siste stillingen til hun gikk av med pensjon. Bache var aktiv medlem av Norsk Lektorlag, og i mange år formann i Biologiseksjonen.

Realfagstudiet forandret seg gjennom tidene, skrev Laura Bache. Etter det gamle reglementet måtte alle fire bifag tas samtidig. Bare to kvinner tok eksamen etter denne ordningen. Fra 1917 kunne man ta eksamen i ett bifag av gangen. Kristine Bonnevie deltok aktivt i forbedringer av studieplanen.

Realstudiet har et særpreg ved at kvinnelige og mannlige studenter kommer mer i kontakt med hverandre gjennom laboratoriearbeid og ekskursjoner, skrev Laura Bache. Opphold ved den biologiske stasjonen i Drøbak er et særlig gode. I studietiden blir kvinnelige realister betraktet på like fot med de mannlige. I det vitenskapelige arbeidet har de sin selvsagte plass. Verre er det for de som går i skolens tjeneste. Der blir man forvist til «lærerinneværelset», og mister kontakt med mannlige fagkolleger, skrev hun.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Bache, L. 1932. Realstudiet og de kvinnelige realister. Side 173-182 i Tiberg, A. (red.). Kvinnelige studenter 1882-1932. Gyldendal, Oslo.
  • Sømme, L. 2010. Tre lektorer. Kristine Bonnevies kvinnelige studenter. Biolog 28 (3/4), 50-54.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg