Matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen, tidligere universitetseksamen i Norge, innført 1851, med en lavere grad (cand.mag.) og en høyere grad med hovedfagsstudium (cand.real., fra 1978 cand.scient.). Fra 2003 brukes ved norske høyskoler og universiteter den lavere graden bachelor og den høyere graden master.