Høyere allmennskole, skole som omfattet både realskole og gymnas; betegnelsen falt bort med lov om realskoler og gymnas av 1964.