Lars Erik Gustav Englund, svensk forfatter, journalist og folkehøyskolelærer. Han debuterte i 1941 med diktsamlingen Säg du –, som ble fulgt av Stark dagg (1943), Hand, fågel (1946) og Svala (1950). Det korte dikt, formet etter østerlandske forbilder, passet best som uttrykk for hans oppfatning av evigheten i nuet og hans evne til kunstnerisk konsentrasjon. Tidløse motiver som natur og kjærlighet dominerer.