Landsdekkende program

Artikkelstart

Landsdekkende program er et statlig formidlingsorgan for visuelle kunstarter hvis virksomhet er lagt under Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Utstillingene omfatter verker av både norske og utenlandske kunstnere, designere og arkitekter.

Historikk

Landsdekkende program er en videreføring av det tidligere Riksutstillinger (1992-2010), som igjen erstattet Riksgalleriet (etablert i 1953). I 1990 ble Riksgalleriet innlemmet i Museet for samtidskunst og i 1992 ble virksomheten omdøpt til Riksutstillinger. I perioden 1996-2005 fungerte institusjonen som et selvstendig nasjonalt formidlingsorgan.

Fra 2005 ble Riksutstillinger del av det nye konsoliderte Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (etter sammenslåingen av Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger). Etter nok en stor omorganisering i 2010 (under museumsdirektør Audun Eckhoff) fikk virksomheten sitt nåværende navn Landsdekkende program.

Virksomhet og nettverk

Avdelingen Landsdekkende program fungerer som utstillingsprodusent, ofte i samarbeid med andre kunstinstitusjoner, og opererer med et omfattende formidlings- og opplæringsprogram. Per 2014 har Nasjonalmuseet 4-årige intensjonsavtaler med alle fylker i Norge og er i tillegg nasjonal aktør for visuell kunst innenfor kulturtilbudet Den kulturelle skolesekken (DKS).

Nasjonalmuseet har et omfattende nettverk med kunstforeninger, kunstsentre, kulturhus og museer over hele landet som viser de ambulerende utstillingene. Disse vandreutstillingene er ment som et supplerende tilbud til fylkeskommunenes egne produksjoner og visningssteder.

Formål

Det overordnede målet for Landsdekkende program er å styrke den visuelle kompetansen, i det som har blitt beskrevet som en samtidig «visuell samfunnskultur». Landsdekkende program skal legge til rette for et mangfold av kunstproduksjoner med høy kunstnerisk kvalitet. Grunnantakelsen er at kunnskap om skapende kunst bidrar til kritisk tenkning, fornyelse og utvikling av enkeltindivid og samfunn. I skolene skal kunstproduksjonen også stimulere elevene til egenaktivitet og kreative prosesser.

En annen grunntanke er at tilgangen til kunst- og kulturopplevelser skal være et demokratisk gode, og ikke kun avhengig av geografisk beliggenhet eller sosial og økonomisk tilhørlighet. Alle elever i grunnopplæringen mellom 6-19 år skal derfor gjennom DKS-ordningen få mulighet til å gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Nasjonalt kompetansesenter for utstillingsproduksjon- og formidling

Landsdekkende program har med sin produksjonsvirksomhet blitt et nasjonalt senter for aktiv kompetansedeling på området. Det holdes jevnlige seminarer og kurs innenfor hele det visuelle kunstfeltet. Utstillingenes uttrykk varierer fra klassisk kulturarv til mer sjangerspesifikk samtidskunst, som videokunst, fotografi, lydinstallasjoner, performance og relasjonell kunst (sosialt engasjert kunst).

Direktør i Nasjonalmuseets avdeling Landsdekkende program har siden 2010 vært Per Odd Bakke.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg