Landsdekkende program var navnet på et statlig utstillings- og formidlingsorgan for bildekunst, kunsthåndverk, design og arkitektur, som eksisterte mellom 2010 og 2018. Virksomheten var en videreføring av det tidligere Riksutstillinger.

Landsdekkende program ble organisert som egen avdeling i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (NM) i de åtte årene det eksisterte. Utstillingene baserte seg i stor grad på samlingene i de fire museumsbyggene som i dag utgjør Nasjonalmuseet: Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Kunstindustrimuseet og Arkitekturmuseet.

Avdelingen Landsdekkende program hadde ansvaret for å gjennomføre vandreutstillinger og kunstformidling i et nettverk av museer, gallerier og skoler over hele landet. Verkene besto av både norske og utenlandske kunstnere, designere og arkitekter. I forbindelse med en omfattende organisasjonsendring i Nasjonalmuseet i 2018, ble avdelingen vedtatt å skulle innlemmes i museets Avdeling for formidling og publikum. Direktør for denne avdelingen i NM har fra 2018 vært Kirsten Thorseth Poppe.

Historikk

Landsdekkende program var arvtakeren etter det tidligere Riksutstillinger (1992–2010), som igjen erstattet Riksgalleriet (etablert i 1953). I 1990 ble Riksgalleriet innlemmet i Museet for samtidskunst og i 1992 ble virksomheten omdøpt til Riksutstillinger. I perioden 1996–2005 fungerte institusjonen som et selvstendig nasjonalt formidlingsorgan.

Fra 2005 ble Riksutstillinger del av det nye konsoliderte Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (etter sammenslåingen av Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger). Etter nok en stor omorganisering i 2010 (under museumsdirektør Audun Eckhoff) ble virksomheten døpt Landsdekkende program.

Virksomhet og nettverk

Avdelingen Landsdekkende program fungerte som utstillingsprodusent, ofte i samarbeid med andre kunstinstitusjoner, og opererte med et omfattende formidlings- og opplæringsprogram. Fra 2014 hadde Nasjonalmuseet 4-årige intensjonsavtaler med alle fylker i Norge og var i tillegg nasjonal aktør for visuell kunst innenfor kulturtilbudet Den kulturelle skolesekken (DKS).

Nasjonalmuseet har et omfattende nettverk med kunstforeninger, kunstsentre, kulturhus og museer over hele landet som viser ambulerende (omvandrende) utstillinger, initiert av Nasjonalmuseet. Disse vandreutstillingene er ment som et supplerende tilbud til fylkeskommunenes egne produksjoner og visningssteder.

Formål

Det overordnede målet for Landsdekkende program var å styrke den visuelle kompetansen, i det som har blitt beskrevet som en samtidig visuell samfunnskultur. Landsdekkende program skulle legge til rette for et mangfold av kunstproduksjoner med høy kunstnerisk kvalitet. Grunntanken er at kunnskap om skapende kunst skal bidra til kritisk tenkning, fornyelse og utvikling av enkeltindividet og av samfunnet i sin helhet. I skolene skal kunstproduksjon også stimulere elevene til egenaktivitet og kreative prosesser.

En annen grunnleggende idé er at tilgangen til kunst- og kulturopplevelser skal være et demokratisk gode, og ikke bare avhengig av geografisk beliggenhet eller sosial og økonomisk tilhørighet. Alle elever i grunnopplæringen mellom 6-19 år skal derfor gjennom DKS-ordningen få mulighet til å gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Nasjonalt kompetansesenter for utstillingsproduksjon og -formidling

Landsdekkende program ble med sin produksjonsvirksomhet et nasjonalt senter for aktiv kompetansedeling på kunstområdet. Det ble holdt jevnlige seminarer og kurs innenfor et bredt visuelt kunstfelt. Utstillingenes uttrykk varierte fra klassisk kulturarv til mer sjangerspesifikk samtidskunst, slik som videokunst, fotografi, lydinstallasjoner, performance og relasjonell kunst (samfunnsengasjert kunst).

Direktør i Nasjonalmuseets avdeling Landsdekkende program var fra 2010 Per Odd Bakke.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg