Oslo, institusjon opprettet av Norske Arkitekters Landsforbund 1975, ble 1998 egen stiftelse. 1. juli 2003 ble museet en del av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og skiftet navn til Arkitekturmuseet. Arkitekturmuseet har status som en nasjonal institusjon. Museet har til formål å samle og registrere arkitekttegninger av prominente byggverk fra begynnelsen av 1700-tallet og fremover, først og fremst til bruk for forskere, men det vesentligste arbeidsfeltet er det 20. århundrets arkitektur. Museet skal også drive publikumsrettet informasjon om norsk arkitektur i fortid, nåtid og fremtid, bl.a. gjennom utstillinger. Museet kunne i 2007 flytte inn i Norges Banks første bygning ved Bankplassen i Oslo (ark. Chr. Grosch), ombygd og tilføyd ny utstillingspaviljong 2005–07 (ark. Sverre Fehn). Daglig leder 1993–2003 var Ulf Grønvold.