Konstantin 3, keiser fra 641. Hans regjeringstid var preget av kamper med araberne og kirkelige stridigheter. Tilbrakte sine siste år i Syrakus, hvor han ble myrdet.