Knud Friis, dansk arkitekt. I samarbeid med E. Moltke Nielsen har han ført videre den danske håndverkstradisjonen i arkitekturen tilpasset et moderne formspråk. Etter tidligere mest å ha arbeidet med tegl/betong og pulttaksformete volumer, aner man i fabrikkanlegget for Lampas (1978) og i Haugaland skole i Haugesund (1983, i samarbeid med H. P. Holm Nielsen og Torsvik & Thesen) en orientering mot en mer variert bruk av former og materialer.