Kerstin Jeppsson, svensk komponist. Studier ved Musikhögskolan i Stockholm, senere elev av bl.a. Krszysztof Penderecki. Jeppsson viser i sine komposisjoner spesiell påvirkning nettopp fra Penderecki og den polske skole. Blant hennes verker er eksempelvis Impossibile for altstemme og kammerensemble (1977), bygd på Göran Sonnevis diktsamling Det omöjliga, skrevet til og uroppført i Norge av Ny Musikks Ensemble.