Juan Ruiz, spansk forfatter, også omtalt som «el Arcipreste de Hita» (prosten i Hita). Ruiz er forfatter av Libro de buen amor, et lengre dikt av variert innhold, preget av frodig humor. Et gjennomgangstema er en realistisk og livlig beretning om forfatterens forskjellige kjærlighetseventyr, ofte avbrutt av moraliserende avsnitt, illustrerende fabler, allegoriske episoder og lyriske innslag. Ruiz regnes som den mest originale dikterpersonlighet i spansk middelalderlitteratur og sammenlignes med Chaucer og Villon.