Johannes von Neumarkt, geistlig og humanist, født i Schlesien, død i Mähren. Han ble en av de betydeligste personene rundt böhmerkongen og den tysk-romerske keiser Karl 4 ved hans hoff i Praha. Som leder av kanselliet ved universitetet i Praha ble han en innflytelsesrik formidler mellom det vitenskapelige miljøet i Praha og det øvrige Europa. Han var en stor stilist og bidrog til å berede grunnen for den mellomtyske språkbevegelsen, som gjennom Luthers bibeloversettelse halvannet hundreår senere kom til å prege det tyske skriftspråket.