Johann Christoph Friedrich Guts Muths, tysk lærer, en av den moderne gymnastikkens fremste pionerer. Han virket som kroppsøvingslærer ved den filantropiske skolen i Schnepfenthal i Thüringen fra 1786. Betonte sterkt viktigheten av fysisk fostring og fikk stor betydning for kroppsøving som fag i skolen i bl.a. Tyskland, Frankrike og Danmark. Utgav det pedagogiske skriftet Gymnastik für die Jugend (1793).