Filantropisme, filantropinisme, en pedagogisk reformbevegelse på 1700-tallet; hovedrepresentant var den tyske pedagogen Johann Bernhard Basedow. Filantropistenes skoler kaltes filantropiner. De viktigste var i Dessau, opprettet av Basedow 1774, og i Schnepfenthal, opprettet av C. G. Salzmann. Filantropismen fikk mye å si for ordningen av både grunnskolen og latinskolen i en rekke land, og gav i Norge og Danmark støtet til den første store reform av latinskolen.