Illegalt arbeid er betegnelser særlig brukt om arbeid/virksomhet rettet mot den tyske okkupasjonsmakten i årene 1940–45.