Joachim Israel, svensk sosiolog, født i Tyskland; professor i sosiologi ved Københavns Universitet 1968–71, i Lund 1971–86. Han utgav en rekke verker om sosialpsykologiske og sosiologiske emner, bl.a. Fremmedgørelse fra Marx til moderne sociologi (1969), Sosiologi (utgitt på norsk 1973), Sociologi: inledning till det kritiska samhällsstudiet (1984, sm.m. G. von Hejne) og Skapelsens herre eller genernas slav? (1985). Dessuten arbeidet han med bl.a. språkfilosofi; Språk och kunskap kom i 1992.