Jean Ricardou, fransk forfatter og litteraturteoretiker, en av de ledende skikkelsene innenfor den franske nyromanen. Han polemiserte mot den oppfatning at teksten formidler et allerede gitt innhold, at den har «noe å utsi». For ham var skrivningen en produksjon i og med språket som frembringer en mening, den har «noe å gjøre». Av viktige verker kan nevnes romanene L'Observatoire de Cannes (1961) og La Prise de Constantinople (1965), novellesamlingen Révolutions minuscules (1971) samt teoriverkene Problèmes du Nouveau Roman (1967) og Nouveaux problèmes du roman (1978). Ricardou hadde stor innflytelse på fransk litteratur i 1960- og 1970-årene, og var fra 1962 til 1971 tilknyttet det litterære avant-garde-tidsskriftet Tel Quel. Fra og med 1988 arrangerte han årlig seminaret «Textique» på det internasjonale kultursenteret i Cerisy-la-Salle.