Jamalhalvøya, lang, flat halvøy i Russland, på vestsiden av Obbukta, 750 km lang. Dekket av tundra. Store forekomster av naturgass ble påvist i 1960- og 1970-årene. Utbygging påbegynt i slutten av 1980-årene, men ble stoppet. Nytt utbyggingsprosjekt igang fra 2007. Planen er å starte produksjon fra Bovanenko-feltet i 2011. Naturen er meget sårbar og hensynet til nenetsbefolkningen, som livnærer seg ved tradisjonell reindrift er blitt tillagt økende vekt.