Jørpelandsåna, elv i Strand kommune, Rogaland, med kilder i heiene mellom Lysefjorden og Årdalsfjorden. Den munner ut i Idsefjorden, en arm av Boknafjorden, i Jørpeland tettsted; lengde 25 km, nedbørfelt 70 km2. Elva er utbygd med ni stort sett svært små kraftverk med en samlet maskininstallasjon på 41,8 MW og en midlere årsproduksjon på 124 GWh. Største enkeltverk er Jøssang nederst i elva med 34 MW og 92 GWh, fallhøyde 281 m.