Årdalsfjorden, fjord i Hjelmeland og Strand kommuner, Rogaland fylke. Fjorden er en arm av Boknafjorden, som i østlig retning skjærer inn øst for øya Fogn. Fjorden er 10 km lang og mellom tre og en km bred. Den er kroket og grunn og har en rekke småøyer og holmer.