Hjelmeland

Hjelmeland, kommune i Ryfylke, i Rogaland fylke. Kommunen består av områdene omkring Boknafjordens to østgående armer, Jøsenfjorden og Årdalsfjorden, samt hei- og fjelltraktene østover til fylkesgrensen mot Aust-Agder (Bykle kommune). Kommunen omfatter ellers den sørøstre delen av den store øya Ombo, likeledes Randøy og noen mindre øyer i Boknafjorden.Hjelmeland kommune ble opprettet ved innføringen av det lokale selvstyret i 1837. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 15 artikler:

V

  1. Vormo