Hjelmeland

Hjelmeland er en kommune i Ryfylke i Rogaland fylke. Kommunen består av områdene omkring Boknafjordens to østgående armer, Jøsenfjorden og Årdalsfjorden, samt hei- og fjelltraktene østover til fylkesgrensen mot Bykle kommune i Agder fylke. Kommunen omfatter ellers den store øya Randøy og noen mindre øyer i Boknafjorden. Hjelmeland kommune ble opprettet ved innføringen av det lokale selvstyret i 1837. Hele artikkelen