János Zápolya, konge av Ungarn fra 1526; stammet fra en fornem og rik adelsfamilie; fra 1511 var han stattholder av Transilvania. Slo ned det store bondeopprøret 1514. I 1526 kom han med sin sterke hær, muligens bevisst, for sent til slagmarken ved Mohács slik at tyrkerne vant. Kongen, Lajos 2, falt, og Zápolya ble av stendene valgt til konge av Ungarn, men led nederlag i kampen mot Ferdinand 1 (av Habsburg), som var valgt til konge av høyadelen. Sultanen godtok imidlertid Zápolya som konge mot at Tyrkias overhøyhet ble anerkjent. Med tyrkisk hjelp erobret nå Zápolya mesteparten av landet. I Várad-freden 1538 mellom Ferdinand 1 og Zápolya ble det avtalt at tronen etter Zápolyas død skulle tilfalle habsburgerne. Tross dette testamenterte Zápolya kongedømmet til sin sønn János Zsigmond, men sultanen underla seg nå riket og overlot bare Transilvania til János Zsigmond. Ungarns deling i tre var dermed et faktum for 150 år fremover.