Tidligere kommune i Aust-Agder som omfattet Flosterøya, Tverrdalsøya og fastlandet innenfor, samt de mindre, i hovedsak ubebodde, småøyene omkring. Kommunen ble opprettet i 1901 ved utskillelse fra Dypvåg og hadde 1892 innbyggere ved opprettelsen. Kommunen ble i 1962 slått sammen med Moland, som i 1992 ble en del av storkommunen Arendal. Ved nedleggelsen var Flostas folketall 1205.