Isflåmannen, naturfenomen i Årskogdalen i Ørsta kommune, Møre og Romsdal, ca. 20 km sør for Ålesund; 960 moh. Fra tid til annen kan det høres smell fra fjellet samtidig som det skytes vann ut fra fjellveggen i en lang stråle. Fenomenet har usikker årsak, men opptrer tilsynelatende i forbindelse med passasje av lavtrykk, og kan således henge sammen med vekslende trykk på vannansamlinger i hulrom i fjellet.