Hvedholm slott er et trefløyet anlegg med en bredere vestfløy. Østfløyen er utstyrt med et høyt tårn med barokkuppel. De eldste delene stammer fra slutten av 1500-tallet. En sørfløy som ble oppført etter en brann 1681 ble revet igjen ved en ombygging 1878–82, da bl.a. flere biblioteksaler ble tilføyd og tårnet ble forhøyet. Slottet ble ombygd til pleiehjem 1928.