Hugo de Vries, nederlandsk botaniker og genetiker, professor i Amsterdam 1878–1918. Han utførte omfattende arbeider med plantekrysninger og gjenoppdaget og bekreftet J. G. Mendels arvelover, offentliggjort 1900 i Das Spaltungsgesetz der Bastarde (samtidig med Carl Erich Correns og Erich Tschermak von Seysenegg). Sammen med de to sistnevnte ble de Vries grunnlegger av den moderne arvelighetsforskning. I Die Mutationstheorie (2 bd., 1901–03) ble grunnlaget for den moderne mutasjonsteori lagt og de Vries fikk betydning som brobygger mellom den klassiske mendelske genetikk og den evolusjonsteori som fikk sitt gjennombrudd med Charles R. Darwin i 1859.