Carl Erich Correns, tysk botaniker og genetiker, en av grunnleggerne av moderne genetikk. Direktør for Kaiser Wilhelm Institut für Biologie i Berlin-Dahlem fra 1914. Gjenoppdaget i 1900 de mendelske arvelover, samtidig med, men uavhengig av De Vries og G. Tschermak von Seysenegg.