Erich Tschermak von Seysenegg, østerriksk botaniker og genetiker, sønn av G. Tschermak von Seysenegg. Professor i planteforedling i Wien 1909. Han gjenoppdaget og publiserte samtidig med C. E. Correns og H. de Vries i 1900 Mendels arvelover, som han senere benyttet til planteforedling. Her fremstilte han nye sorter av kornarter og av planter i erteblomstfamilien.