Hortensius, romersk politiker og taler. Konsul år 69. Den mest berømte taler i Roma etter Cicero, men bare bruddstykker er bevart.