Gaius Verres, romersk politiker. Som stattholder på Sicilia 73–71 f.Kr. ble han beryktet for sin økonomiske utsugelse av provinsen, som bl.a. innebar systematiske kunsttyverier. Han gikk siden i landflyktighet for å unngå den anklage som var reist mot ham av Cicero; denne kastet et grelt lys over hans virksomhet i sine fem taler mot Verres (In Verrem, delvis oversatt av S. Eitrem: Kunstsamleren på Sicilien, 1929). Verres ble til slutt proskribert av triumviren Antonius og myrdet i Massilia (Marseille).