Honvédség, navn på troppene det revolusjonære Ungarn i 1848 satte opp for å forsvare landet mot Østerrike, Kroatia og Russland. Fra 1868 navn på de ungarske styrkene innen Østerrike-Ungarns felleshær. I perioden 1919–48 ble det brukt som navn på samtlige regulære ungarske stridskrefter.