Homi K. Bhabha, indisk litteraturviter, Master of Arts ved Mumbai-universitetet 1977, doktorgrad ved Oxford-universitetet 1990, siden professor ved Harvard. Bhabha har særlig vært opptatt av arven fra kolonitiden, som han har analysert under påvirkning fra tenkere som Derrida, Lacan og Foucault. I Nation and Narration (1990) hevder han at nasjoner er strukturert ut fra særegne fortellinger, og argumenterer mot å generalisere om den 3. verden. I Location of Culture (1994) beskriver han hvordan anti-imperialistisk litteratur kan være mest virkningsfull når den har et tvetydig forhold til kolonimaktens kultur.